Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2019

irmelin
20:55
"A przecież są w życiu relacje wyjątkowe[...]. Spotykasz kogoś na swojej drodze i magnetyczna siła przyciąga Was do siebie. Chociażby nie wiem ile się mówiło, to zawsze zostaje coś, czego nie zdążyło się powiedzieć. Wciąż jest za mało czasu, który przepływa przez palce magicznym tempem, kiedy przebywacie razem. Ciągle pojawia się sprawy, którymi tak bardzo chciałbyś się z nią podzielić. I rozumiecie się wyjątkowo. Zupełnie jakbyście porozumiewali się na innym poziomie świadomości czy wrażliwości, niż reszta świata. Takiej osoby nie da się oszukać. Ona wie bardzo dobrze co czujesz bez Twoich zbędnych słów. Myślicie i odczuwacie w taki sam sposób. Chcesz z nią przebywać jeszcze i jeszcze. I w zasadzie ta historia nie ma końca. A jeśli Wasze drogi się rozchodzą, to zazwyczaj na jakiś czas, tylko po to żeby powrócić do siebie z taką samą pasją, czasami z inną perspektywą. Od takich ludzi nie da się odejść, nawet trzymając się od nich z daleka. Nie ma szans. Przeznaczenia się przecież nie oszuka."
— A. Steć
irmelin
20:53
4012 e4c7
Reposted fromsavatage savatage viaPoranny Poranny
irmelin
20:53
0211 7ad8 500
Masculin Feminin
Reposted fromPoranny Poranny
irmelin
20:51
0213 d468 500
The Apartment.
Reposted fromPoranny Poranny
irmelin
20:51
0219 b238 500
Reposted fromPoranny Poranny
irmelin
20:51
0279 73e6 500
Reposted fromPoranny Poranny
irmelin
20:51
0287 85f6 500
Reality Bites
Reposted fromPoranny Poranny

January 12 2019

irmelin
19:10
0174 e2ae 500
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
19:10
3394 6fb8
Reposted fromkniepuder kniepuder
19:10
3372 4d3f 500
Reposted fromkniepuder kniepuder
irmelin
19:08
0070 c305 500
Reposted fromartlover artlover viaPoranny Poranny
19:08
4038 6edb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaPoranny Poranny
irmelin
19:01
9175 6510
Reposted frommangoe mangoe vialubisztosuko lubisztosuko
irmelin
18:58
9352 4a98 500
Reposted fromanheros anheros via42Maelstrom 42Maelstrom
irmelin
18:57
9507 f80e 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
irmelin
18:56
0112 71f5 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko
irmelin
18:56
0074 9f67 500
Reposted fromTamahl Tamahl
irmelin
18:55
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
irmelin
18:53
6068 74fb
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
irmelin
18:52
Reposted fromregcord regcord viaOhSnap OhSnap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl