Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2019

irmelin
21:27
irmelin
21:26
5814 0512 500
Reposted fromohshit ohshit viaoutofmyhead outofmyhead
21:26

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic viabluejane bluejane

January 03 2019

irmelin
19:45
6700 122c 500
Reposted fromteijakool teijakool viakartofel kartofel
irmelin
14:12
3741 eaa8 500
Reposted fromfungi fungi viakartofel kartofel
irmelin
14:10
2585 0e75 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaSirenensang Sirenensang
irmelin
01:06
8181 576a
Reposted fromcleanout cleanout viawarkocz warkocz
irmelin
01:05
9080 a844 500
Reposted frompampunio pampunio viazapominanie zapominanie
irmelin
01:04
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
irmelin
01:02

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viazapominanie zapominanie
irmelin
01:02
irmelin
01:01
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viazapominanie zapominanie
irmelin
01:01
5095 43d4 500

January 02 2019

irmelin
21:20
7549 d747 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaslova slova
irmelin
21:20
"Serce mnie boli 
Od niekochania 
I myśli 
I słowa 
I usta 
Od niecałowania 
I dłonie 
Od niedotykania 
I oczy 
I skóra 
I dusza 
Tęsknota mnie boli 
Od na Ciebie 
Czekania..." 

Reposted fromdiebitchess diebitchess viamodalna modalna
irmelin
21:19
7458 32a3 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaslova slova
irmelin
21:15
9201 ec9c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamodalna modalna
irmelin
21:15
9073 8c16 500
Reposted fromrudosci rudosci viabluejane bluejane
irmelin
18:52
0551 ae4c 500
Reposted fromPoranny Poranny viadivi divi
irmelin
18:49
5407 d690 500
Reposted fromfungi fungi viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl