Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

irmelin
17:13
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viaMtsen Mtsen
irmelin
11:14
9384 2009 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
irmelin
10:37
0148 83a9 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
irmelin
10:37
9080 4571
Reposted fromiamstrong iamstrong
irmelin
10:36
Reposted fromczinok czinok
irmelin
10:36
irmelin
10:34
irmelin
10:34
9455 2ae4 500
Reposted fromdaten daten vian-nudelsalat n-nudelsalat
irmelin
10:32
Body Dysmorphia by Zack Dunn
Reposted fromcorvax corvax
irmelin
10:31
0044 48a1 500
Aleksander Zawalij
Reposted fromcorvax corvax
irmelin
10:28
W tym roku minie 8 lat odkąd mam zupę. 8 fucking years jakby to powiedzieli aktorzy w serialu. To jest już jak nałóg, jak rytuał, jak twoje małe miejsce na ziemi, które skrywa najprawdziwsze cząsteczki twojej duszy. Masz tu wszystko przez co przechodziłeś dorastając. Każdy post przesiąknięty jest twoimi nadziejami, obawami, smakiem kawy, czasami łez i jasnym światłem poranków. To tutaj skrywasz wszystkie odrzucenia, to tutaj przyznałeś się przed samym sobą, że kochałeś. To jak drzwi do tajemniczego ogrodu, który żyje. Każda strona ma swój puls przypominając ci być może o tym, o czym nie chciałeś już pamiętać, a czasami przypomina ci o tym co budziło cię do życia, a o czym już zapomniałeś. Czasami doprowadzi cię do depresji, a czasem będzie próbować cię z niej wyciągnąć. To twój mały horkruks, który nigdy nie może zniknąć. To tak jakby ktoś zabrał ci część twojego życia.
Reposted fromshineon shineon

February 14 2018

irmelin
22:58
2576 83be
Reposted fromkarmacoma karmacoma
irmelin
22:57
1075 51e6
Reposted fromfungi fungi
irmelin
22:57
4294 1bf0
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viamyceline myceline
irmelin
22:57
9251 a970
irmelin
22:56
9496 1a8e 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaseverak severak
irmelin
22:56
6504 a046 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viamyceline myceline
irmelin
22:14
9248 31b8 500
Reposted frompiehus piehus
irmelin
22:12
0904 6ce1 500
Reposted frompiehus piehus
irmelin
22:12
9420 ac15
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl