Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

irmelin
21:34
6638 3c03 500
Reposted fromtfu tfu viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
irmelin
21:34
3789 5126
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaki-adi ki-adi
21:33
2989 5bbf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaolc olc
irmelin
21:31
Reposted fromFlau Flau viatchort tchort

August 06 2017

irmelin
22:24
Reposted fromFlau Flau viasiostra siostra
irmelin
22:23
irmelin
22:23
irmelin
22:23
3015 8127
Reposted fromministerium ministerium viakrybus krybus
irmelin
22:23
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
irmelin
22:22
irmelin
22:20
1741 64ea 500
A true revolutionary
Reposted fromdingens dingens viacoolstorybro23 coolstorybro23
irmelin
22:19
4366 b403 500
Reposted fromdaelmo daelmo viazorax zorax
irmelin
22:19
irmelin
22:18
irmelin
22:18
4986 038e
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viakrybus krybus
irmelin
22:18
Reposted fromFlau Flau viabountyhunter bountyhunter
irmelin
22:17
0357 3495 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viapikkumyy pikkumyy
irmelin
22:17
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viapikkumyy pikkumyy
irmelin
22:17
3702 ac86
Reposted fromkatvont katvont viapikkumyy pikkumyy
irmelin
22:17
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl