Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

irmelin
20:30
irmelin
20:30
irmelin
20:30
1711 82cb 500
Reposted fromstroschek stroschek vianastypsychotic nastypsychotic
irmelin
20:30
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
irmelin
20:29
8881 65e4 500
Reposted fromojkomena ojkomena vialovesweets lovesweets
irmelin
20:29
irmelin
20:29
6395 2c9d
Reposted fromfelicka felicka vialovesweets lovesweets
irmelin
20:29
6133 b857
Reposted fromspring-flow spring-flow vialovesweets lovesweets
irmelin
20:29
Zamykam oczy i liczę do trzynastu
Nim zajdzie słońce tęsknić za Tobą będę znów.
— Dawid Podsiadło
irmelin
20:29
2482 6e3e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapaasiak paasiak
irmelin
20:28
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viazyrafa zyrafa
irmelin
20:28
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viazyrafa zyrafa
irmelin
20:28
8944 9175
Reposted fromMrSatan MrSatan viasztukamatorka sztukamatorka
irmelin
20:28
8346 ab73 500
Reposted fromflesz flesz viamielle mielle
irmelin
20:28
3843 bcaa
Reposted fromtfu tfu viabladzik bladzik
irmelin
20:28

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
irmelin
20:28
7637 e8ad 500
Playing it Cool (2014)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vialovesweets lovesweets
20:27
2163 2881 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viazyrafa zyrafa
irmelin
20:27
4527 209d 500
Reposted frommargorzata margorzata viadiscort discort
20:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl