Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

irmelin
00:22
4015 c8a2 500
Reposted fromdelain delain viaki-adi ki-adi
irmelin
00:22
irmelin
00:22
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viaRozaa Rozaa
irmelin
00:22
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viapkz451 pkz451
irmelin
00:22
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaRozaa Rozaa
irmelin
00:22
1961 94fc 500
irmelin
00:22
irmelin
00:21
3758 86a7 500
Reposted fromFlau Flau viapkz451 pkz451
irmelin
00:21
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapkz451 pkz451
irmelin
00:20
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viapkz451 pkz451
00:19
9337 ed93
Reposted fromzi zi viaCorruptgirl Corruptgirl
00:19
3756 00f5 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSa7xCC Sa7xCC
irmelin
00:17
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viaRozaa Rozaa
irmelin
00:17
9097 c235 500
Reposted fromrichardth richardth viapkz451 pkz451
irmelin
00:16
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viapkz451 pkz451
irmelin
00:15
Reposted fromFlau Flau viaarachnephobic arachnephobic
irmelin
00:10
1116 0bc2 500
#mniesmieszy
Reposted frompankamien pankamien
irmelin
00:09
4145 559f 500
Reposted fromkaiee kaiee viapankamien pankamien
irmelin
00:07
2198 a3cd 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viapankamien pankamien
irmelin
00:07
5023 494e 500
Zagroda :3
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viapankamien pankamien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl