Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

irmelin
19:56
9649 6194
Reposted fromkarahippie karahippie
irmelin
19:56
9226 27f0
Reposted fromkarahippie karahippie
irmelin
19:55
4825 4f4c
Reposted fromkarahippie karahippie
irmelin
19:55
4826 2321
Reposted fromkarahippie karahippie
irmelin
19:54
4833 417f
Reposted fromkarahippie karahippie
irmelin
19:54
4845 2ce4 500
Reposted fromkarahippie karahippie
irmelin
19:54
4847 7595 500
Reposted fromkarahippie karahippie
irmelin
19:54
4849 75d8 500
Reposted fromkarahippie karahippie
irmelin
19:54
4875 066c
Reposted fromkarahippie karahippie
irmelin
19:53
3095 147d
Reposted fromkarahippie karahippie
irmelin
19:53
3102 221b
Reposted fromkarahippie karahippie
irmelin
19:53
3108 1222
Reposted fromkarahippie karahippie
19:52
9751 b418
Reposted fromcensoredanon censoredanon viacorvax corvax
irmelin
19:52
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax
irmelin
19:52
Nie, to nie tak. Dawniej ludzie trwali w monogamicznych małżeństwach przez całe życie, bo tak było trzeba. Byli ze sobą, choć uczucie wygasło. Zdrady były na porządku dziennym, ale ludzie pilnowali tajemnic bardziej niż obecnie, nikt tego nie rozdmuchiwał. Nie wierz w ckliwe historyjki dotyczące bezproblemowej i jedynej miłości na całe życie. To kłamstwo. Każde uczucie jest problemowe, gdyby było za słodko, można by się było porzygać. Lubię swobodę naszych czasów. Teraz nie będąc szczęśliwymi w związkach nie musimy marnować sobie życia, możemy układać je na nowo z kimś bardziej wartościowym. Uczciwie, bez oszukiwania i ranienia drugiej osoby.
Reposted fromMamba Mamba viacorvax corvax
irmelin
19:51
2037 e24b
Reposted fromnezavisan nezavisan viapiszczel piszczel
irmelin
19:51
3121 21ab
Reposted fromkarahippie karahippie
irmelin
19:50
7995 71c0
Reposted fromkarahippie karahippie
irmelin
19:50
9399 1ea3
Reposted fromkarahippie karahippie
irmelin
19:50
9408 fab9
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl