Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

irmelin
15:45
1863 3a63 500
Reposted fromtfu tfu viamrpaf mrpaf
irmelin
15:45
1861 41cc 500
Reposted fromtfu tfu viamrpaf mrpaf
irmelin
15:35
1860 9f0c 500
Reposted fromtfu tfu viamrpaf mrpaf
irmelin
15:35
1944 df32 500
irmelin
02:18
0817 888c
Reposted fromfungi fungi viaMtsen Mtsen
02:15
8614 0c42

stars, mercury, and solar corona, photographed by stereo a, january 2009.

27 frames, photographed over 36 hours, 2nd-3rd january. the sun is out of frame right.

image credit: nasa/stereo. animation: ageofdestruction.

Reposted fromcroiea croiea viacorvax corvax
irmelin
02:15
1595 fcee 500
Reposted fromthealex thealex viacorvax corvax
irmelin
02:14
1303 4201 500
Reposted fromNocephya Nocephya viaPoranny Poranny
irmelin
02:14
1302 b05c 500
Reposted fromNocephya Nocephya viaPoranny Poranny
irmelin
02:14
1242 12c5
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaPoranny Poranny
irmelin
02:14
Kiedyś wracaliśmy z wiejskiego pogrzebu w paradnym korowodzie. Tłum szedł powoli asfaltową drogą. Grzało słońce. Upał. Za nami jechały samochody. Kierowcy i pasażerowie byli wściekli, że blokujemy ruch drogowy. Jechali najprawdopodobniej na wakacje nad morze. Z jakiegoś powodu bardzo im się spieszyło. Zaczęli trąbić w klaksony. W końcu jeden z kierowców, być może z Warszawy - ponieważ tam żyją najbardziej niecierpliwi ludzie - wyskoczył z auta i ryknął na nas wszystkich: - Co wy tak wolno idziecie? Wtedy burmistrz miasteczka odpowiedział mu spokojnie: - Proszę pana, my tutaj żyjemy, a pan tylko tędy przejeżdża.
— Jan Nowicki, "Ludzie doczepili się do tej młodości jak rzep psiego ogona. Mężczyźni zostają wiecznymi chłopcami", Gazeta.pl, 05.07.14
Reposted from1923 1923 viaPoranny Poranny
irmelin
01:44
4199 1bf0
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viawarkocz warkocz
irmelin
01:32
1522 e023 500
Reposted fromnonperfect nonperfect

February 20 2019

irmelin
01:45
01:45
irmelin
01:44
7343 0779
Reposted fromsosen sosen viainsanedreamer insanedreamer
01:41
9081 20a4
irmelin
01:40
3028 0ccd 500
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
irmelin
01:40
Reposted fromtove tove viainsanedreamer insanedreamer
irmelin
01:39
2680 3feb
Reposted frompesy pesy viasoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl