Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

irmelin
15:10
irmelin
15:10

Jeśli brak ci wewnętrznej siły, poszukaj kogoś, kto uwierzy w ciebie. To cię wzmocni.
— Boris Cyrulnik
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viaIzzy721 Izzy721
irmelin
15:10
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viaIzzy721 Izzy721
irmelin
15:10
9436 c87f
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viaIzzy721 Izzy721
irmelin
15:09
irmelin
15:09
7575 aaee
Reposted fromtichga tichga viaIzzy721 Izzy721
irmelin
15:09
Póki nosisz kogoś w sercu, nigdy go nie stracisz..
— Jack Frost
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viaIzzy721 Izzy721
irmelin
15:09
4726 1ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaIzzy721 Izzy721
irmelin
15:09
4832 c0fe 500
Reposted frommisioludek misioludek viaNoCinderella NoCinderella
irmelin
15:07
8757 a117 500
Reposted fromtichga tichga
irmelin
15:07
8713 b02c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaIzzy721 Izzy721
irmelin
14:38

February 14 2019

irmelin
20:06
irmelin
20:05
Reposted fromshakeme shakeme viaoutofmyhead outofmyhead
irmelin
20:05
2449 dd60 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viadianazet dianazet
irmelin
20:05
4596 1ac8 500
Reposted fromwooles wooles viaoutofmyhead outofmyhead
20:05
6088 8068 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viazzuuoo zzuuoo
irmelin
20:04
2931 2a1e
Reposted fromyouuung youuung viaSurvivedGirl SurvivedGirl
irmelin
20:03
6479 8a90
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaSurvivedGirl SurvivedGirl
irmelin
19:59
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viaensomme ensomme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl