Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

irmelin
14:11
irmelin
14:11
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska, Rowińska Bussines Coaching
irmelin
14:11
irmelin
00:45
7724 2c9b
Reposted fromzelka zelka viacorvax corvax
irmelin
00:45
Pohjanmaa, Finland. By Joni Niemelä.
Reposted fromcorvax corvax
irmelin
00:45
W Polsce jesteśmy pierwszym od dwustu lat pokoleniem, które nie ma z czym walczyć. Nie ma okupanta, komunizmu, systemu, który nas ciemięży i musimy go lać po gębie. Nie ma też jasnych drogowskazów: to jest dobre, a to złe. Możemy wszystko. Tylko że z tą wolnością łączy się pewna doza samotności, niemożności realizacji. Jeśli masz do dyspozycji wszystko, to nie masz nic. Jeśli sama sobie nie dasz kierunku, nikt ci go nie da. A jak masz do wyboru trylion opcji, to jest klęska urodzaju.
— Tomek Michniewicz (źródło: http://tnijurl.com/tmwywiad/)
Reposted fromzelka zelka viacorvax corvax

September 24 2016

irmelin
19:24
3183 ecec
Reposted frompomoor pomoor viapankamien pankamien
irmelin
19:24
7559 dfdd 500
don't fart
Reposted frompetronela petronela viapankamien pankamien
irmelin
19:24
5798 bdc7 500
Reposted fromdomitrz domitrz viapankamien pankamien
irmelin
19:23
5885 7058
Reposted frombastiontur bastiontur viapankamien pankamien
irmelin
19:22
8171 742b 500
Reposted fromhmiller hmiller viapankamien pankamien
irmelin
19:21
5270 5ce3
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapankamien pankamien
irmelin
19:19
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viapankamien pankamien
irmelin
19:17
9961 86fb 500
Reposted fromfungi fungi viapankamien pankamien
19:17
Reposted fromReisagainst Reisagainst viapankamien pankamien
irmelin
19:17
irmelin
19:16
6318 0f25
Reposted frompierdolony pierdolony viapankamien pankamien
irmelin
19:12
Reposted fromgreensky greensky viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
irmelin
18:38
5620 9a96
Reposted fromcaraseen caraseen
irmelin
18:38
Chwyć mnie za włosy, oprzyj o ścianę
Kochaj aż całkiem myśleć przestanę
— Maria Peszek
Reposted fromkatalama katalama viacaraseen caraseen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl