Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

irmelin
19:17
3418 a332
Reposted fromkarmacoma karmacoma
irmelin
18:13
2918 5673 500
Reposted fromzelbekon zelbekon
irmelin
18:12
2744 9ff4 500
Reposted fromquap quap viazelbekon zelbekon
irmelin
16:50
2481 5a09 500
Reposted fromhare hare vialenifca lenifca
irmelin
16:50
irmelin
16:48
8314 dc2d
Reposted fromNekoii Nekoii vialenifca lenifca
irmelin
14:22
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Tags: kundera
Reposted bycytatyrealityisabitchLaCamisaNegrazoilenifcaheavencanwaitlittlewhitelieswakemeupxfreskawithoutworryxsneakyxohhhfuckittxsneakyxdaniellssrybasferycznaIrritumniedonaprawienianiskowogreywolfyourhabitemotionalanorexicframbuesajaszczesciaraparamour
irmelin
14:06
Kochać kogoś z litości to znaczy nie kochać go naprawdę.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Tags: kundera
Reposted bycytatylenifcalittlewhiteliesfreskafreewaygreywolfemotionalanorexicagplittledisappointmentscelmaifrumos
irmelin
12:37
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
irmelin
12:35
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
irmelin
12:32
Jak to mówią o przyjaciołach? To ktoś, kto wie o tobie wszystko i nadal cię lubi.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
irmelin
12:31
Reposted fromFlau Flau viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
irmelin
12:26
9145 5d72
:^
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn
irmelin
12:25
Reposted fromnaich naich viaKerisha Kerisha
irmelin
12:23
2359 713c
Reposted fromEtnigos Etnigos
irmelin
12:22
2408 0686
Reposted fromEtnigos Etnigos
irmelin
12:22
2410 8e60 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
irmelin
12:21
2652 bb8b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
irmelin
12:21
2654 fac0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
irmelin
12:21
2655 ee79 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl