Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2019

irmelin
16:45
9515 7495 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
irmelin
16:45
1099 df7f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
irmelin
16:45
1119 15e3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
irmelin
16:45
2194 88d7 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
irmelin
16:44
4053 e511
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
irmelin
16:44
Jednak potrzebowałam więcej. To było jeszcze za mało. Czasami bałam się właśnie tego, że nic nigdy mi nie wystarczy.
— Camilla Läckberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
irmelin
16:44
8630 b4fb 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
irmelin
16:44
Wiesz, jakie to uczucie, kiedy pogodzisz się z własnym losem? To niemalże przyjemność. Nie będzie już więcej bólu, strachu ani tęsknoty. To śmierć nadziei przynosi największą ulgę.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
irmelin
16:44
1043 c9e4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
irmelin
16:44
2325 aeb9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
16:44
0593 13a1
Reposted frombrumous brumous
irmelin
16:44
I przeżyłam, choć nienawidzę siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
irmelin
16:44
Z impetem naprzód. Oto moje nowe motto. Niczego nie żałować. I nie oglądać się za siebie.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
irmelin
16:44
Jak tu będziesz tak siedzieć to nigdy nie wstaniesz.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
irmelin
16:43
1810 e1d5
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
irmelin
16:43
Jest dopiero siódma, ale myślę wyłącznie o tym, żeby wślizgnąć się pod koc i przespać całe życie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
irmelin
16:42
2513 8c96
Reposted fromzciach zciach viaszydera szydera
irmelin
16:42
0573 72b8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszydera szydera
irmelin
16:42

„Spotkanie dwóch osób jest jak spotkanie się dwóch substancji chemicznych: jeśli zachodzi reakcja, to obie się zmieniają.”

— Carl Jung
Reposted frommercurygirl mercurygirl viaszydera szydera
irmelin
16:42
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter. 
Reposted fromchocoway chocoway viagraywall graywall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl